Συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού (LUTS)

  • Συχνουρία
  • Νυκτουρία
  • Επιτακτικότητα

Μπορεί να οφείλονται σε οξείες φλεγμονές της Ουροδόχου Κύστεως λόγω λοίμωξης. Επίσης χρόνιες φλεγμονές όπως η διάμεση κυστίτιδα και η κυστίτιδα μετά από ακτινοθεραπεία, η λιθίαση της Ουροδόχου Κύστεως αλλά και η καλοήθης υπερπλασία του Προστάτη μπορεί να προκαλέσουν μεταξύ άλλων και τέτοια συμπτώματα.

  • Δυσουρία

Επώδυνη ούρηση που οφείλεται σε οξεία φλεγμονή της Ουροδόχου Κύστεως, του Προστάτη ή της Ουρήθρας

  • Μείωση ροής
  • Πίεση
  • Αίσθηση ατελούς κένωσης
  • Οξεία επίσχεση(κατακράτηση) ούρων
  • Χρόνια επίσχεση ούρων
  • Διακοπτόμενη ούρηση

Λόγω κωλύματος στη κένωση  της Ουροδόχου Κύστεως πχ καλοήθης υπερπλασία Προστάτη ή στενώματος της ουρήθρας.