Πόνος

Οσφυϊκός πόνος: Κολικός του Νεφρού: που επεκτείνεται από τις νεφρικές χώρες, περιομφαλικά και στην κατώτερη κοιλιακή χώρα και το όσχεο. Οφείλεται σε διάταση της νεφρικής κάψας λόγω φλεγμονής (πυελονεφρίτιδα), οξεία απόφραξη του ουρητήρα ενδοαυλική (από λιθίαση ή πήγμα αίματος) ή εξωαυλική.

Κάτω κοιλιακής χώρας: Λόγω φλεγμονής, λοίμωξης του κατώτερου ουροποιητικού και κατακράτησης ούρων.

Οσχεϊκός πόνος: μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό, λοίμωξη ή συστροφή όρχεως. Επεκτείνεται κάποιες φορές και στη κατώτερη κοιλιακή χώρα. Πρέπει πάντοτε να αξιολογείται από ουρολόγο, ειδικά όταν πρόκειται για νεαρά άτομα γιατί η περίπτωση της συστροφής όρχεως μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση και απώλεια του οργάνου. Επίσης μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονή της επιδιδυμίδας.

Πεϊκός πόνος: Λόγω λοίμωξης (της ουρήθρας ή αφροδίσιων νοσημάτων), νόσου του Peyronie και στην περίπτωση Πριαπισμού(επώδυνη παρατεταμένη στύση).