Διαταραχές εκσπερμάτισης

Αδυναμία εκσπερμάτισης: Λόγω  φαρμακευτικών, ορμονικών, χειρουργικών ή νευρολογικών παραγόντων.

Αιμοσπερμία: Συνήθως λόγω φλεγμονής του Προστάτη ή των Σπερματοδόχων Κύστεων αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να οφείλεται σε Προστατικό καρκίνο.