Νόσος Peyronie

Ονομάζεται και Σκλήρυνση των Σηραγγωδών σωμάτων. Πρόκειται για το σχηματισμό ινώδους ιστού στην επιφάνεια του στυτικού ιστού αντιληπτό σαν μια ψηλαφητή σκληρία-πλάκα επί της επιφάνειας του Πέους. Το συναντάμε συχνότερα σε ηλικιωμένους αλλά όχι μόνο.

Τα αίτια δεν είναι ξεκάθαρα αλλά μάλλον οφείλεται σε εργώδεις σεξουαλικές επαφές και τραυματισμούς του Πέους. Εκτός από την ψηλάφηση της πλάκας, προκαλεί διαφόρων βαθμών κάμψη και πόνο του Πέους κατά τη στύση. Το αποτέλεσμα είναι στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η δυσκολία και συχνά η αδυναμία διείσδυσης ώστε να επιτευχθεί η σεξουαλική επαφή.

Η θεραπεία είναι φαρμακευτική στα αρχικά στάδια και επί αποτυχίας ή εκτεταμένης πλάκας που καθιστά αδύνατη τη σεξουαλική επαφή, χειρουργική.