Ακράτεια ούρων

Είναι η μη συνειδητή απώλεια ούρων.