Παθήσεις της Ουροδόχου Κύστεως

Τι είναι η Ουροδόχος Κύστη

Η Ουροδόχος Κύστη είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο στο οποίο αποθηκεύονται τα ούρα. Το μέγεθος και το σχήμα της μεταβάλλεται ανάλογα με την ποσότητα των ούρων που περιέχει. Το εσωτερικό της το οποίο καλύπτεται από βλεννογόνο, παρουσιάζει στον πυθμένα του οργάνου τρία ανοίγματα. Τα δύο Ουρητηρικά στόμια μέσω των οποίων τα ούρα εισέρχονται από τους Ουρητήρες και τον Κυστικό Αυχένα μέσω του οποίου τα ούρα εξέρχονται προς την Ουρήθρα κατά τη διαδικασία της ούρησης.

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως

Ο Καρκίνος της Ουροδόχου Κύστης παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στη Δύση. Το κάπνισμα είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου ενώ και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες (βιομηχανίες ελαστικών, πετρελαιοειδών, χρωμάτων, δερμάτων κλπ.) έχουν συσχέτιση.

Εκδηλώνεται συνήθως με αιματουρία (μακροσκοπική ή μικροσκοπική) ενώ σπανιότερα μπορεί να δώσει επώδυνη ούρηση, συχνουρία και επιτακτικότητα. Η διάγνωση τεκμηριώνεται πάντοτε με ενδοσκοπικό έλεγχο της Ουροδόχου Κύστης (κυστεοσκόπηση) και κατάλληλη βιοψία της βλάβης.

Διακρίνεται σε:

  • Επιφανειακό, που δεν διηθεί το μυϊκό τοίχωμα του οργάνου: Μη μυοδιηθητικό καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης. Αντιμετωπίζεται με ριζική εξαίρεση της νόσου ενδοσκοπικά(διουρηθρικά) και παρακολούθηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα όπως έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη Ουρολογική εταιρεία. Η νόσος έχει ως χαρακτηριστικά της την τάση για υποτροπή και την επιδείνωση(διείσδυση πιο βαθιά στο τοίχωμα του οργάνου).
    Η έγκαιρη διάγνωση και η τυφλή υπακοή στο πρωτόκολλο παρακολούθησης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θεραπεία της νόσου.
  • Διηθητικό που εισχωρεί στο μυϊκό τοίχωμα του οργάνου: Μυοδιηθητικός καρκίνος της Ουροδόχου Κύστης. Στην περίπτωση αυτή η νόσος αντιμετωπίζεται ανάλογα με το στάδιο της με ριζική εκτομή ολόκληρου του οργάνου (ριζική κυστεοπροστατεκτομή) ή και χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Λοιμώξεις και Φλεγμονές της Ουροδόχου Κύστεως

(βλ. λοιμώξεις)

Λιθίαση της Ουροδόχου Κύστεως

Λίθοι στην Ουροδόχο Κύστη σχηματίζονται συνήθως όταν:

  • Υπάρχει κάποια διαταραχή της ούρησης όπως στένωμα του Αυχένα της Ουροδόχου Κύστεως, ή της Ουρήθρας, Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη και νευρογενής κύστη.
  • Παρουσία κάποιου ξένου σώματος όπως ουροκαθετήρας κλπ.