Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης

Ο Καρκίνος της Ουροδόχου Κύστης παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στη Δύση. Είναι η έβδομη πιο συχνή κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό και η ενδέκατη εάν λάβουμε υπόψιν και τα δύο φύλα. Το κάπνισμα είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου σε περισσότερο από το 50% των περιπτώσεων. Άλλοι παράγοντες κινδύνου έχουν να κάνουν με επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες όπως οι αρωματικές αμίνες και οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες(βιομηχανίες ελαστικών, πετρελαιοειδών, χρωμάτων, δερμάτων κλπ.). Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό, η χλωρίωση και η έκθεση του πόσιμου νερού στο αρσενικό, οι βαφές μαλλιών (κυρίως οι μόνιμες), η ιονίζουσα ακτινοβολία και η χρόνια φλεγμονή της κύστης (σχιστοσωμίαση).

Εκδηλώνεται συνήθως με αιματουρία (μακροσκοπική ή μικροσκοπική) ενώ σπανιότερα μπορεί να δώσει επώδυνη ούρηση, συχνουρία και επιτακτικότητα. Η διάγνωση τεκμηριώνεται πάντοτε με ενδοσκοπικό έλεγχο της Ουροδόχου Κύστης (κυστεοσκόπηση) και κατάλληλη βιοψία με ιστοπαθολογική εξέταση  της βλάβης. Σε κάποιες περιπτώσεις η διαγνωστική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη διενέργεια αξονικής ουρογραφίας.

Διακρίνεται σε

  1. Επιφανειακό, που δεν διηθεί το μυϊκό τοίχωμα του οργάνου: Μη μυοδιηθητικό καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης.
    Αντιμετωπίζεται με ριζική εξαίρεση της νόσου ενδοσκοπικά (διουρηθρικά) και παρακολούθηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα όπως έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία. Η νόσος έχει ως χαρακτηριστικά της την τάση για υποτροπή και την επιδείνωση (διείσδυση πιο βαθιά στο τοίχωμα του οργάνου). Η έγκαιρη διάγνωση και η τυφλή υπακοή στο πρωτόκολλο παρακολούθησης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θεραπεία της νόσου.
  2. Διηθητικό που εισχωρεί στο μυϊκό τοίχωμα του οργάνου: Μυοδιηθητικός καρκίνος της Ουροδόχου Κύστης.
    Στην περίπτωση αυτή η νόσος αντιμετωπίζεται ανάλογα με το στάδιο της με ριζική κυστεκτομή (εξαίρεση ολόκληρου του οργάνου) ή και χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.