Καρκίνος της Νεφρικής Πυέλου και του Ουρητήρα

Το αποχετευτικό σύστημα του Νεφρού, ο Ουρητήρας αλλά και η Ουροδόχος Κύστη καλύπτονται εσωτερικά από επιθήλιο που ονομάζεται μεταβατικό. Οι όγκοι του μεταβατικού επιθηλίου ονομάζονται Ουροθηλιακοί και στο 5-10% των περιπτώσεων τους μπορεί να εμφανιστούν στη Νεφρική Πύελο και τον Ουρητήρα. Οι παράγοντες κινδύνου είναι παρόμοιοι με αυτούς του Καρκίνου της Ουροδόχου Κύστης με το κάπνισμα να παίζει σημαντικό ρόλο.

Εκδηλώνονται κυρίως με αιματουρία που μπορεί να συνοδεύεται από κολικοειδή άλγη. Η διάγνωση γίνεται με αξονική ουρογραφία (CT urography), κυστεοσκόπηση, κυτταρολογική εξέταση των ούρων και διαγνωστική ουρητηροσκόπηση. Χωρίζονται σε επιφανειακά και διηθητικά καρκινώματα ή διαφορετικά σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου.

Αντιμετώπιση

Στις περιπτώσεις καρκίνου υψηλού κινδύνου η αντιμετώπιση γίνεται με Ριζική Νεφροουρητηρεκτομή (εξαίρεση του Νεφρού και του σύστοιχου Ουρητήρα).

Σε περιπτώσεις νόσου του περιφερικού τμήματος του Ουρητήρα, χαμηλού κινδύνου και σε ασθενείς μονόνεφρους ή με νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να εφαρμοστεί Ουρητηρεκτομή (εκτομή του περιφερικού τμήματος του Ουρητήρα), αρκεί να μην τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωση του ασθενούς.

Μετά το χειρουργείο οι ασθενείς υποβάλλονται σε πρωτόκολλο παρακολούθησης. Σε προχωρημένο στάδιο της νόσου μπορεί να χρειαστεί χημειοθεραπεία σε συνδυασμό ή όχι με τη χειρουργική επέμβαση.