Λοιμώξεις του Όρχι και της Επιδιδυμίδας

Πρόκειται για φλεγμονή της Επιδιδυμίδας σαν συνέπεια διασποράς προϋπάρχουσας λοίμωξης του κατώτερου Ουροποιητικού συστήματος και η οποία συχνά στη συνέχεια διαχέεται και στον Όρχι.

Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η Ουρηθρίτιδα, τα στενώματα Ουρήθρας, η Οξεία και η Χρόνια Προστατίτιδα, αλλά και ιατρικές παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση ουροκαθετήρα και οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Στην οξεία μορφή της η φλεγμονή της Επιδιδυμίδας και ή του Όρχι εκδηλώνεται με κακουχία, υψηλό πυρετό, άλγος και διόγκωση του Οσχέου.

Η χρόνια μορφή της Επιδιδυμίτιδας εκδηλώνεται με εξάρσεις που είναι ανάλογες της οξείας μορφής ενώ στα μεσοδιαστήματα οι ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα εκτός ίσως από ήπια διόγκωση και άλγος της Επιδιδυμίδας κατά την ψηλάφηση.

Η θεραπεία είναι φαρμακευτική (αντιβιοτική και αντιφλεγμονώδης).