Λοιμώξεις του Νεφρού

Οξεία Πυελονεφρίτιδα

Οξεία φλεγμονή λόγω λοίμωξης του νεφρού. Εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό με ρίγος και οσφυϊκό πόνο. Επίσης μπορεί να συνοδεύεται από συχνουρία, πόνο κατά την ούρηση και επιτακτική ούρηση.

Καμιά φορά σε νεαρότερες ηλικίες μπορεί να έχουμε ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και διάρροια.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε σηπτική κατάσταση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Όσον αφορά την αντιμετώπιση υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

  1. Μη επιπλεγμένη οξεία πυελονεφρίτιδα που δεν χρειάζεται νοσηλεία.
  2. Μη επιπλεγμένη οξεία πυελονεφρίτιδα με πιο σοβαρή κλινική εικόνα που χρειάζεται νοσηλεία.
  3. Επιπλεγμένη οξεία πυελονεφρίτιδα που χρειάζεται νοσηλεία για λήψη γενικότερων υποστηρικτικών μέτρων. Συχνά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποιος αιτιολογικός παράγοντας (απόφραξη) ο οποίος πρέπει να αρθεί.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ασθενείς λαμβάνουν κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.

Νεφρικό και Περινεφρικό απόστημα

Το νεφρικό απόστημα είναι η συλλογή πύου περιορισμένη στο νεφρικό παρέγχυμα σαν αποτέλεσμα λοίμωξης. Εντοπίζεται κυρίως στο νεφρικό φλοιό, αλλά καμιά φορά διασπείρεται και στον περινεφρικό χώρο όπου σχηματίζονται περινεφρικά αποστήματα.

Προδιαθεσικοί  παράγοντες είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η αιμοκάθαρση και η χρόνια χρήση ενδοφλέβιων φαρμάκων.

Τα  νεφρικά αποστήματα εκδηλώνονται με υψηλό πυρετό και ρίγος, πόνο στην αντίστοιχη οσφυϊκή χώρα και καμιά φορά απώλεια βάρους.

Αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ενδοφλέβια χορήγηση αντιβίωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν είναι <3cm.

Εάν δεν απαντούν θετικά στη θεραπεία ή είναι μεγαλύτερου μεγέθους 3-5cm, θα πρέπει να παροχετεύονται διαδερμικά δια βελόνης. Ακόμη μεγαλύτερα θα πρέπει  να παροχετεύονται με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

Τα περινεφρικά αποστήματα εκδηλώνονται όπως η οξεία πυελονεφρίτιδα. Όταν δεν υπάρχει βελτίωση της κλινικής εικόνας παρά την αντιβιοτική αγωγή, τίθεται η υποψία.

Η κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και η διαδερμική ή η ανοιχτή χειρουργική παροχέτευση ανάλογα με το μέγεθος, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης.

Πυονέφρωση

Όταν ένα νεφρό είναι από καιρό αποφραγμένο (πχ λόγω λιθίασης), σε συνδυασμό με μια βακτηριακή λοίμωξη , έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του Νεφρού και τη δημιουργία μιας κοιλότητας που περιέχει πύον.

Το Νεφρό  μπορεί να χάσει μέρος ή και ολόκληρη τη λειτουργική του ικανότητα. Εκδηλώνεται με βαριά κλινική εικόνα(σήψη), υψηλό πυρετό, πόνο στη οσφυϊκή χώρα και όψη πάσχοντος.

Αντιμετωπίζεται με άμεση αντιβιοτική κάλυψη, διασφάλιση αιμοδυναμικής σταθερότητας και κυρίως παροχέτευση του αποφραγμένου νεφρού με τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα (Double j) ή διαδερμικής  νεφροστομίας.

Χρόνια Πυελονεφρίτιδα

Σε περιπτώσεις συχνών και υποτροπιαζουσών λοιμώξεων, δημιουργούνται ουλές στο νεφρικό παρέγχυμα με συνοδό ατροφία του που μπορεί να οδηγήσει σε Νεφρική ανεπάρκεια.

Παράγοντες που μπορεί να προδιαθέσουν είναι η λιθίαση με συνέπεια την απόφραξη, η κατάχρηση αναλγητικών φαρμάκων, ο Σακχαρώδης Διαβήτης αλλά και η ύπαρξη υποκείμενης λειτουργικής  ή ανατομικής ανωμαλίας του ουροποιητικού. Δεν προκαλεί ιδιαίτερα συμπτώματα, τα οποία όταν προκύψουν οφείλονται συνήθως στη νεφρική ανεπάρκεια.

Υπάρχει το ιστορικό των συχνών ουρολοιμώξεων. Οι βλάβες είναι μη αναστρέψιμες και η όποια αντιμετώπιση (αντιβιοτική αγωγή η χειρουργική διόρθωση λειτουργικής ή ανατομικής βλάβης) έχει να κάνει με τον περιορισμό περαιτέρω βλάβης.