Στυτική δυσλειτουργία

Είναι η μόνιμη ανικανότητα επίτευξης και διατήρησης στύσης που να επιτρέπει ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα.

Όπως είναι λογικό επηρεάζει την ψυχική υγεία και την κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των συντρόφων τους.

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να είναι η πρώιμη ένδειξη στεφανιαίας ή περιφερικής αγγειοπάθειας και άρα δεν αφορά την ποιότητα ζωής μόνο.

Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα προειδοποιητικό σημάδι καρδιοαγγειακής νόσου.

Διάφορες μελέτες αναφέρουν παρουσία του προβλήματος από 19 έως 52% σε άνδρες από 30 έως 80 ετών με το ποσοστό να αυξάνεται κατακόρυφα με την αύξηση της ηλικίας.

Το ποσοστό νέων περιστατικών στυτικής δυσλειτουργίας ετησίως, κυμαίνεται από 19 έως 26 ανά 1000 άτομα ενώ υπολογίζεται ότι ένας στους τέσσερεις άνδρες κάτω των 40 ετών απευθύνεται σε κάποιο γιατρό για πρώτο-εμφανιζόμενη  στυτική δυσλειτουργία.

Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα συχνό πρόβλημα υγείας το οποίο πολύ άνδρες αντιμετωπίζουν. Η ιδέα της ανικανότητας ή ο φόβος μιας ακόμη αποτυχημένης προσπάθειας ωθούν στην εσκεμμένη προσπάθεια αποφυγής της σεξουαλικής συνεύρεσης.

Οι σχέσεις, οικογενειακές και μη, επηρεάζονται με αρνητικές συνέπειες στην ευρύτερη κοινωνική και όχι μόνο ζωή του ατόμου.

Η στυτική δυσλειτουργία δεν πρέπει να αποτελεί κοινωνικό ταμπού και να αντιμετωπίζεται με μυστικοπάθεια και αρνητισμό. Είναι μια νόσος και πρέπει να θεραπεύεται.

Εντοπίζουμε τους παράγοντες κινδύνου, ολοκληρώνουμε τη διαγνωστική διαδικασία και σχεδιάζουμε τη θεραπευτική προσέγγιση.

Αίτια στυτικής δυσλειτουργίας:

 • Αγγειακά
 • Νευρογενή
 • Ορμονικά
 • Ανατομικά
 • Μικτά(πχ. συνδυασμός μεταβολικών- συστηματικών νοσημάτων)
 • Φαρμακευτικά
 • Ψυχογενή
 • Τραυματικά

Θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας:

 • Αλλαγή του τρόπου ζωής και διαχείριση των παραγόντων κινδύνου.
 • Εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών οδηγιών στον ασθενή και τον σύντροφο του εάν είναι διαθέσιμος.
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Χειρουργική αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.